Role Case de Marcat

În Normele Metodologice se precizează:Art. 72. – (1) Utilizatorii pot achiziționa consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la orice agent economic producător, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu condiția respectării prevederilor art. 4 alin. (6) si (9) din ordonanța de urgență.
Art.4 (6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați:a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor;c) să solicite distribuitorului … completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare …. și clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.

Afișez singurul rezultat